Đổi Mới Tư Tưởng Trong Kinh Doanh Để Thành Công

Tiến sĩ Vũ Minh Khương (Đại học Harvard) đã từng nói : “Đổi mới tư duy: bước đột phá tạo nên cục diện phát triển mới. Khi mong muốn thành đạt hơn, đặc biệt để vượt qua một thách thức hoặc trắc trở, con người ta thường hành động theo một trong ba mẫu thức căn bản: Một, nỗ lực cao hơn về lượng (thời gian, nguồn lực), nhưng giữ nguyên phương cách hành động và lối tư duy cũ. Hai, đưa ra những phương cách hành động mới với nỗ lực cao hơn, nhưng vẫn giữ nguyên về căn bản lối tư duy cũ. Ba, đổi mới tư duy, trên cơ sở đó tìm thấy những phương cách hành động mới và nguồn sinh lực mới, trên cơ sở đó, có nỗ lực cao hơn hẳn về chất”.

Trong kinh doanh cũng như vậy : Sự sáng tạo giúp chúng ta say mê giúp chúng ta nhạy cảm với tất cả các thông tin tới việc điều hành kinh doanh của chúng ta để chúng ta có những ý tưởng đột phá ,phát triển sự nghiệp kinh doanh một cách bền vững .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *