Sáng tạo các video để xây dựng thương hiệu và thúc đẩy bán hàng

Sáng Tạo Các Video Để Xây Dựng Thương Hiệu Và Thúc Đẩy Bán Hàng

Kể chuyện bằng video đã trở thành một phần của bộ công cụ marketing nội dung cần thiết (required content marketing) đối với những thương hiệu mong đợi tạo ra nhận thức cho thị trường của chúng. Ví dụ như Old Spice đã tìm cách làm mới một thương hiệu tẻ nhạt. Jack Dorsey đã cho ra mắt một loại sản phẩm hoàn toàn mới tên là Square Cash – dịch vụ chuyển tiền siêu tốc qua email; và Red Bull đã làm nên một phong trào với chiến dịch “Cho bạn đôi cánh (Gives you wings)” của nó.

Read more about Sáng Tạo Các Video Để Xây Dựng Thương Hiệu Và Thúc Đẩy Bán Hàng

Những Khái Niệm Cơ Bản Về Bán Hàng Mà Bạn Cần Biết 

Suy cho cùng, mọi người đều sống bằng cách bán một thứ gì đó , có thể là thời gian, công sức, sản phẩm… Vậy bán hàng là gì? trong bài là tất cả các khái niệm bán hàng mà bạn cần biết!

Read more about Những Khái Niệm Cơ Bản Về Bán Hàng Mà Bạn Cần Biết