Cách viết content marketing thu hút tương tác cao

Cách viết content marketing  thu hút và tương tác cao là bài viết được chia sẻ bởi CEO VNSTAR. Bài viết cho bạn hiểu được Ý nghĩa của việc trở thành “thánh content”. Bạn cần chú ý gì khi viết content ngoài giúp ích cho việc gia tăng doanh số còn giúp gì cho việc xây dựng thương hiệu?

Read more about Cách viết content marketing thu hút tương tác cao

Copywriter là gì? Công việc và cuộc đời của một Copywriter?

Copywriter là gì? Công việc và cuộc đời của một Copywriter?

Copywriter là gì? Có phải công việc của họ chỉ là “sao chép” (copy) rồi “viết” (write)? Nếu thế thì chỗ nào chịu tuyển dụng những kẻ này? Bạn có nghĩ mình là 1 Copywriter?  Và nếu bạn muốn trở thành 1 Copywriter, bạn nên đọc bài này!  Read more about Copywriter là gì? Công việc và cuộc đời của một Copywriter?