Quản lý thời gian và làm việc hiệu quả với phương pháp Pomodoro?

Quản lý thời gian và làm việc hiệu quả với phương pháp Pomodoro?

Hầu hết mọi người đều làm việc kém hiệu quả vì sự mất tập trung. Theo nghiên cứu, khi chúng ta đang tập trung làm một việc gì đó mà có một việc khác xen vào (Ví dụ như nghe điện thoại) thì cần ít nhất 15 phút để có thể lấy lại được sự tập trung vào công việc chính. Read more about Quản lý thời gian và làm việc hiệu quả với phương pháp Pomodoro?